Vilka är vi?

Gula Änglarna är en ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm. Vårt mål är att stödja människor som lever i hemlöshet och andra svåra situationer, i Stockholm.

Vårt organisationsnummer är 802412-9630.

Styrelsen:

Ordförande: Gaby Borglund

V Ordförande: Anders Andersson

sekreterare: Märit Jäderberg

Kassör: Vivianne Frank

Ethel Dahlman

Jenny Holmgren

Anne Nordström

Wilhelm Reuterswärd

Johan Tamm

Adjungerade: Hans Rhodin


Medarbetare:


Gunilla Canvert

Monika Cedermark Larsson

Tommy Danebo

Majvor Dyrfort 

Fredrik Eklund   

Tommy Frank

Claire Lindberg

Margreth Ljunggren

Monica Möllerstedt

Jessica Nygren

Pia Olenius

Rebecca Sjögren

Cecilia Ribbing

Daniel Staron

Ulla Swartz


 

Foto: Claire Lindberg