Välkommen till Gula Änglarna!

Gula Änglarna är en ideell organisation som stödjer människor som lever i hemlöshet samt fattigpensionärer och ungdomar i svårt utsatta livssituationer.

 

I år firar Gula Änglarna 25-årsjubileum och vi bjuder in till en fantastisk Vinterkonsert, i Oscarskyrkan, med Tomas Ledin, Timbuktu, Sara Ajnnak, Micke Holm, Ida Wiklund, Gladys Del Pilar, Gospelkören Gladness och Lars Larsson. 

Gästtalare är Göran Greider.

Varmt välkommen!

Biljetter: Ticketmaster.se och Ulrikaboden, Ulrikagatan 5,
tel 070-4284391.

Vaccinationsbevis krävs till vår konsert!

 
 
 

Bli medlem!

Du kan stödja vårt arbete, med människor som lever i hemlöshet och andra i svårt utsatta  situationer, genom att bli medlem hos Gula Änglarna. Det kostar 300:- per år och betalas till vårt bankgirokonto 594-3972. Det är viktigt att du skriver namn och adress/ betalningsreferns.

Endast 3 % av bidragen går till administrationskostnader.