Välkommen till Gula Änglarna!

Gula Änglarna är en ideell organisation som stödjer människor som lever i hemlöshet samt fattigpensionärer och ungdomar i svårt utsatta livssituationer.

 

Bli medlem!

Du kan stödja vårt arbete, med människor som lever i hemlöshet och andra i svårt utsatta  situationer, genom att bli medlem hos Gula Änglarna. Skicka oss ett mejl till medlem@gulalanglarna.se där du också kan ange om du vill hjälpa oss på andra sätt. Medlemskapet kostar 300:- och faktureras årligen via email.  

Endast 3 % av bidragen går till administrationskostnader.