Vad gör vi?

Vi på Gula Änglarna försöker genom råd och stöd att hjälpa människor som lever i hemlöshet och andra svårt utsatta situationer. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder, glasögon och matkuponger med mera. Vi ställer givetvis krav på dem vi hjälper. Vi begär också att alla hjälpsökande ska kunna styrka sin ekonomiska situation genom till exempel deklaration, bankutdrag, utbetalningsavi från berörd myndighet för att få hjälp hos oss.

Vår verksamhet:
Expeditionen  på Östermalmsgatan

Varje vardag mellan kl.9-10 tar vi emot besök på vår expedition. Arbetet är varierande och styrs av den hjälpsökandes behov.

Centralen

Varje måndagskväll finns vi på Centralen. Vi bjuder på varm choklad med smörgås och visar medmänsklighet.

Samarbete med organisationer

Ny Gemenskap
Vi har ett nära samarbete med organisationen Ny Gemenskap.

Frälsningsarmén Templet
Vi har ett samarbete med Frälsningsarmén Templet.

Convictus
Vi har ett  samarbete med organisationen Convictus. 

Odd Fellow orden
Vi har ett samarbete med Odd Fellow orden.

Arbetet med utsatta barn och unga vuxna i Stockholm.

Det finns barn som är hemlösa. En av dem som vet det är Ethel Dahlman, en av grundarna till Gula Änglarna. Hon har under åren mött allt yngre hemlösa i sitt ideella arbete, där samhället har svikit den unga.
Oscars Hirsch Minne Eldsjälspris 2009 till gatubarn och ungdomar i Stockholm som Ethel Dahlman tilldelades har ökat hennes möjligheter att stödja barn och unga vuxna att komma ett steg vidare livet. Vända en nedåtgående spiral, alltid samarbetar hon med läkare, socialarbetare och lärare för att hitta en individuell och hållbar insatts för barnet eller ungdomen.

Exempel från verkligheten:

16 –årig flicka som har svåra hemförhållanden och inte klarat av att fullfölja skolgången. Genom en riktad insats gavs flickan möjlighet att komma hemifrån och studera på internat så att hon nu har slutbetyg i alla ämnen.


Adress

Besök: Östermalmsgatan 69 , (Frälsningsarmén Templet)
Postadress: Box 24249
104 51 STOCKHOLM
Sverige