Vad gör vi?

Vi på Gula Änglarna försöker genom råd och stöd att hjälpa människor som lever i hemlöshet och andra svårt utsatta situationer. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder, glasögon och matkuponger med mera. Vi ställer givetvis krav på dem vi hjälper.


Vår verksamhet:

Expeditionen  på Östermalmsgatan

Varje vardag mellan kl.9-10 tar vi emot besök på vår expedition. Arbetet är varierande och styrs av den hjälpsökandes behov.

Centralen

Varje måndagskväll finns vi på Centralen. Vi bjuder på varm choklad med smörgås och visar medmänsklighet.


Samarbete med organisationer

Ny Gemenskap
Vi har ett nära samarbete med organisationen Ny Gemenskap.


Frälsningsarmén Templet
Vi har ett samarbete med Frälsningsarmén Templet.

Convictus
Vi har ett  samarbete med organisationen Convictus. På deras dagverksamhet – i Axelsberg . Där erbjuds hemlösa att ta en dusch, sova en stund eller äta en måltid. 


Odd Fellow orden.

Vi har ett samarbete med Odd Fellow orden.


Foto: Claire LIndberg

 

Arbetet med utsatta barn och unga vuxna i Stockholm.

Det finns barn som är hemlösa. En av dem som vet det är Ethel Dahlman, en av grundarna till Gula Änglarna. Hon har under åren mött allt yngre hemlösa i sitt ideella arbete, där samhället har svikit den unga.

Oscars Hirsch Minne Eldsjälspris 2009 till gatubarn och ungdomar i Stockholm som Ethel Dahlman tilldelades har ökat hennes möjligheter att stödja barn och unga vuxna att komma ett steg vidare livet. Vända en nedåtgående spiral, alltid samarbetar hon med läkare, socialarbetare och lärare för att hitta en individuell och hållbar insatts för barnet eller ungdomen.

Två exempel från verkligheten:

16 –årig flicka som har svåra hemförhållanden och inte klarat av att fullfölja skolgången. Genom en riktad insats gavs flickan möjlighet att komma hemifrån och studera på internat så att hon nu har slutbetyg i alla ämnen.

Mamma, med två barn, som kommit i ekonomiskt trångmål så att hon inte kan betala hyran och därför hotades med vräkning. Genom att familjen fick hjälp med att betala hyran så räddades familjen från att bli hemlös.