Vad gör vi?

Vi på Gula Änglarna försöker genom råd och stöd att hjälpa människor som lever i hemlöshet och andra svårt utsatta situationer. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder, glasögon och matkuponger med mera. Vi ställer givetvis krav på dem vi hjälper. Vi begär också att alla hjälpsökande ska kunna styrka sin ekonomiska situation genom till exempel deklaration, bankutdrag, utbetalningsavi från berörd myndighet för att få hjälp hos oss.

Vår verksamhet:

Expeditionen  på Östermalmsgatan

Varje vardag mellan kl.9-10 tar vi emot besök på vår expedition. Arbetet är varierande och styrs av den hjälpsökandes behov.

Centralen

Varje måndagskväll finns vi på Centralen. Vi bjuder på varm choklad med smörgås och visar medmänsklighet.


Samarbete med organisationer

Ny Gemenskap

Frälsningsarmén Templet

Convictus

Odd Fellow orden Adress

Besök: Östermalmsgatan 69 , (Frälsningsarmén Templet)
Postadress: Box 24249
104 51 STOCKHOLM
Sverige