Vilka är vi?

Gula Änglarna är en ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm. Vårt mål är att stödja människor som lever i hemlöshet och andra svåra situationer, i Stockholm.

Vårt organisationsnummer är 802412-9630.

Styrelsen:

Ordförande: Johan Tamm

Kassör: Vivianne Frank

Anders Andersson

Ethel Dahlman

Stephan Erhag

Peder Isacson

Anne Nordström

Pia Olenius

Wilhelm Reuterswärd

Adjungerade: Claire Lindberg

Adjungerade: Jenny Penser

Adjungerade: Hans Rhodin