Vilka är vi?

Gula Änglarna är en ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm. Vårt mål är att stödja människor som lever i hemlöshet och andra svåra situationer, i Stockholm. Vårt organisationsnummer är 802412-9630.

Styrelsen:

Anders Anderson, Ordförande 
Ethel Dahlman
Vivianne Frank, Kassör
Christina De Geer
Stefan Erhag 
Peder Isacson
Jenny Penser
Wilhelm Reuterswärd
Rebecca Sjögren

Adjungerade: 
Claire Lindberg
Anne Nordström
Hans Rhodin

Bidrag 2024 

Gula Änglarna stöds av många fonder och stiftelser som ger bidrag.  Några av dem nämns här nedan:

E&H Gabrielssons Stiftelse
Frimurareorden
Frisängsfonderna
Johanniterorden
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Odd Fellow
S:t Clara stiftelsen
Stiftelsen CG stift/Hjälpfonden
Stiftelsen Helge Ax:son Johnson
Stift Carl Levins minne
Stiftelsen Jonas o Johanna Joulins Minne
Stiftelsen Wilhelm Govenni Minne
Sällskapet för Makarna Malmqvists Minne
Åke Wibergs stiftelse
Åhlénstiftelsen

Adress

Besök: Östermalmsgatan 69 , (Frälsningsarmén Templet)
Postadress: Box 24249
104 51 STOCKHOLM
Sverige